Økonomi - hva koster det?

Her følger en kort oversikt over kontingenten og hva den går til.


Gruppens kontingent er på 950 kr.Når man begynner om høsten betaler man halv kontingent for første året.
Det er gruppetinget (ledere, speider- og foreldrerepresentant) som vedtar kontingenten. Gruppen har som politikk at alle medlemmer skal betale, også aktive ledere.Den største inntektsposten i regnskapet vårt er kontingenten fra medlemmer. Som en god nummer to kommer bidrag fra Oslo kommune.
Hva går pengene til? Hoveddelen av kontingenten går til gruppen, og går med til å dekke drift og investeringer. Det er tre hovedområder kontingenten går til:
1) Driften av enhetene – ulveflokk, tropper og roverlag er også en av utgiftspostene våre. Dette er utgifter til daglig drift, hovedsaklig ting til møter – tau, gips, fargestifter, kritt mm. Turer prøver vi i utgangspunktet å holde selvfinansiert, og tar derfor en liten deltageravgift av de som er med på turene.
2) Hytter og hus er den andre store utgiftsposten i regnskapet. Speiderhuset på Vestgrensa og hyttene «Baden» og «Titten» er i stadig bruk, og trenger vedlikehold og større oppussing.
3) Vedlikehold og innkjøp av utstyr er den siste store utgiftsposten.
4) Kontingent til forbund og krets. Ca 450 kroner går til Norges speiderforbund og Oslospeiderne krets. Forbunds­kon­tingenten dekker foruten drift av forbundet en personlig forsikring som hver speider har og bladet Speideren som kommer i postkassen.
Kretskontingenten går blant annet til ledertrening og drift av kretsenes hytter i Nittedal og Enebakk.
Speiderne er forsikret Speiderne er dekket. Gjennom kontingenten til Norges speiderforbund betales også en ulykkesforsikring for speiderne. Denne dekker alle ulykker som inntreffer i speidersammenheng (møter og turer) og på vei til eller fra speideraktiviteter. Ulykkesforsikringen gir en bedre dekning enn den vanlige hjemforsikringen gjør. Se mer her
Når skal du betale? Kontingentåret følger kalenderåret. Det er bestemt sentralt av Norges speiderforbund, og skyldes blant annet retningslinjer fra staten. For de som starter på høsten har vi derfor halv kontingent for den første høsten.Kontingenten betales innen utgangen av januar.

Støtteordning

Vi er klar over noen har mer anstrengt økonomi enn andre, og vil minne om at gruppen har et fond som det kan søkes penger fra til å dekke kontingenten. Gruppen har også eget leirfond som det kan søkes støtte fra til leire.En families økonomi skal ikke være til hinder for at barn og ungdom skal få oppleve speiding. Henvendelse om støtte skjer direkte til gruppleder. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.