41. Oslo på sommerleir sommeren 1940

41. Oslo på sommerleir sommeren 1940

Speiderne fra 41. Oslo på tur til Haugsbygd på sommerleir 1940 (eller 1941 - kildene spriker noe). 
Speidingen ble forbudt i Norge 11. september 1941.